F3RES Litteam cup 2020

For download:

Proposition

Registration document

Flight matrix

Results

PROPOZÍCIE

Letecko-modelárskej súťaže F3RES Litteam cup

Dátum súťaže: 17.10.2020

Číslo súťaže: LE-2020-010-04

Usporiadateľ: LERMAS - Letecko - raketomodelárska asociácia Slovenska

Organizátor: Klub „Litteam“

Web stránka: www.litteamcup.sk

Miesto: Vzletová a pristávacia plocha Tekovský Hrádok,

               48° 10' 14.6686455804" N / 18° 32' 37.1605369452" E

Kategórie: F3RES – Seniori, Seniori 60+, Juniori

Pravidlá: podľa F3RES

Štartovné: Juniori - 10 €

                    Seniori a Seniori 60+ - 20 €

Prihlášky: Súbor „Prihláška.xlsx“ zaslať emailom na                                                               litteamcupf3j@gmail.com do 14.10.2020

Riaditeľ súťaže:      Ján Littva

Športový komisár:   Ľubomír Krupár

Program súťaže: Sobota 17.10.2020 (6-8 súťažných kôl)        

    7:15 – 8:15 Príchod účastníkov - tréningové lietanie

    8:30 – 8:45 Otvárací ceremoniál  

    9.00 -   17:00 Súťažné kolá

    17:30 Vyhodnotenie

Ceny: Prví traja v senioroch a junioroch dostanú poháre. Prvý senior 60+                 dostane pohár.

Protesty: Do 30 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 10 €.

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť                         a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a                               pokyny usporiadateľov,  inak môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistenie: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má uzavretú                             poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG č. 6 596 135                         340 / verzia 1 pre poistenie činnosti členov asociácie pri                                     vykonávanej modelárskej  činnosti.

Copyright litteamcup